Loading... Please wait...

Elin's Newsletter


Yr Herald Gymraeg

Yr Herald Gymraeg [06-12-2003]

Llwyddo ar ei phen ei hun.

Mae Elin Fflur yn enw cyfarwydd i bawb sy’n dilyn cerddoriaeth Cymraeg erbyn hyn. Mae wedi mwynhau llwyddiant gyda’r grwp Carlotta, a chyd-weithiodd gyda’r Moniars, ac arhosodd yn rhif un siartiau C2 am 10 wythnos, a chyrraedd y brig ym Mawredd Mawr yn 2003.

Dywedodd Elin fod pob cân ar yr albwn wedi “dellio o brofiadau personol neu rai agos ati”. Ac mae’r casgliad yn brawf o’i dawn.
Mae 12 o ganeuon ar yr albwm ac mae ‘na newid cyfeiriad ag arddull drwyddi.

Mae’r gân gyntaf yn agoriad da, gyda defnydd gitar drydan a theimlad eitha trwm yn perthyn iddi. Mae llais Elin yn dda iawn yma hefyd - yn glir, nerthol ag eitha gritty ar adegau.

Tecwyn Hill